Adorma Předávkování


Známky a příznaky
Ve zprávách o předávkování samotným zolpidem tartrátem nebo jinými látkami tlumícími CNS (včetně
alkoholu) se vyskytly poruchy vědomí od somnolence po lehké kóma a závažnější symptomy, včetně
hlášení fatálních důsledků. Kromě poruch zraku se může objevit dystonie, ataxie a paradoxní reakce
(neklid, halucinace).

Jedinci se zcela zotavili z předávkování dávkami až 400 mg zolpidem tartrátu, 40násobku doporučené
dávky.

Léčba
Je třeba poskytnout všeobecnou symptomatickou a podpůrnou léčbu. Dle potřeby je třeba provést
okamžitou laváž žaludku. Dle potřeby je třeba podat intravenózní tekutiny. Pokud se stav nezlepší
výplachem žaludku, je třeba podat živočišné uhlí k redukci vstřebávání. Je třeba v případě potřeby
monitorovat respirační a kardiovaskulární funkce. Sedativní léky je třeba vysadit, i když dojde k excitaci.

Pokud se vyskytnou závažné příznaky, je vhodné podat flumazenil. Bylo hlášeno, že flumazenil má
eliminační poločas asi 40 až 80 minut. Pacienti mají být kvůli tomuto krátkému trvání účinku pozorně
sledováni; mohou být nutné další dávky flumazenilu. Podávání flumazenilu však může přispět k vzniku
neurologických příznaků (křeče).

Při léčbě předávkování jakýmkoliv léčivým přípravkem je třeba mít na paměti, že mohlo být požito více
léčivých přípravků najednou. V důsledku vysokého distribučního objemu a vazbě zolpidem tartrátu na
proteiny nejsou účinnými opatřeními hemodialýza ani forsírovaná diuréza. Hemodialyzační studie u
pacientů s renálním selháním, kteří dostávali terapeutické dávky, ukázaly, že zolpidem tartrát není možné
odstranit dialýzou.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop