Ciprinol 500 Bezpečnost (v těhotenství)


Neklinické údaje získané na základě konvenčních farmakologických studií toxicity jednorázové
dávky, toxicity po opakovaném podávání, hodnocení kancerogenního potenciálu nebo reprodukční
toxicity neodhalily žádné zvláštní riziko pro člověka.

V klinicky relevantních úrovních expozice je ciprofloxacin, podobně jako ostatní chinolony,
fototoxický pro zvířata. Údaje o fotomutagenitě / fotokarcinogenitě ukazují, že ciprofloxacin má slabý
fotomutagenní nebo fototumorigenní vliv in vitro a v experimentech se zvířaty. Tento vliv byl
srovnatelný s ostatními inhibitory gyrázy.

Kloubní snášenlivost:
Stejně jako jiné inhibitory gyráz způsobuje ciprofloxacin poškození velkých nosných kloubů
u nedospělých jedinců. Stupeň poškození chrupavky závisí na věku, druhu a dávce; poškození může
být omezeno snížením zatížení kloubů. Ve studiích u dospělých jedinců (potkani, psi) nebylo
poškození chrupavek zjištěno. Ve studii provedené na mladých psech (rasy beagle) ciprofloxacin
způsoboval v terapeutických dávkách těžké změny na kloubech po dvou týdnech léčby. Tyto změny
byly patrné i po 5 měsících.


Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop