ELOCOM - Vedlejší a nežádoucí účinky


 

Vedlejší účinky léku: Elocom Kožní roztok


Generikum: mometasone
Účinná látka: mometason-furoÁt
ATC skupina: D07AC13 - mometasone
Obsah účinných látek: 1MG/G, 1MG/ML
Balení: Kapací lahvička


Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí
vyskytnout u každého.

Velmi vzácné nežádoucí účinky (mohou se vyskytnout u méně než 1 z 10 000 pacientů):
• pocity pálení
• svědění
• zánět vlasových váčků (folikulitida)

Jiné nežádoucí účinky (z dostupných údajů nelze četnost výskytu určit):
• alergická kontaktní dermatitida (projevující se zarudnutím a zduřením ošetřeného místa,
případně výsevem svědících puchýřků a pupínků)
• bakteriální infekce
• dermatitida kolem úst (periorální dermatitida)
• mravenčení
• ohraničený hnisavý zánět kůže (furunkulóza)
• podráždění kůže
• potničky (miliaria)
• pruhové trhlinky v kůži (strie)
• reakce připomínající akné
• sekundární infekce
• snížené zbarvení kůže (hypopigmentace)
• suchá kůže
• změknutí a zbělení kůže (macerace)
• ztenčení kůže (kožní atrofie)
• zviditelnění krevních cév v podkoží
• zvýšený růst ochlupení (hypertrichóza)
• rozmazané vidění.

Další nežádoucí účinky u dětí a dospívajících
Děti mohou mít vzhledem k většímu poměru kožního povrchu a tělesné hmotnosti větší náchylnost
k poruše zvané Cushingův syndrom (projevující se např. otylým kulatým obličejem a slabostí) než
dospělí.
Dlouhodobá léčba kortikosteroidy může ovlivnit růst a vývoj dětí.

Hlášení nežádoucích účinků
Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo
zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny
v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu:

Státní ústav pro kontrolu léčiv
Šrobárova 48

100 41 Praha 10
Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto
přípravku.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
135 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
609 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací