Novalgin, cena


Search results for novalgin, cena

Novalgin


Neužívejte přípravek Novalgin tablety- Jestliže jste alergický( Přípravek Novalgin tablety se nesmí podávat dětem a dospívajícím mladším 15 let. Upozornění a opatřeníZvláštní opatrnosti při použití přípravku Novalgin tablety je zapotřebí: • Jestliže se objeví horečka, zimnice, bolest v krku nebo vřed v ústní dutině. Pokud patříte k některé zmíněné rizikové skupině pacientů, sdělte to svému lékaři dříve, než začnete přípravek Novalgin tablety užívat. Další léčivé přípravky a Novalgin tabletyMetamizol může způsobit snížení účinku cyklosporinu (...

Tags: Novalgin, novalgin, cena

Read about Novalgin, Cena. To make it easier to search for topic: novalgin, cena, we have prepared a list of links for search terms: Novalgin, Cena. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Novalgin, Cena.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info