ADROVANCE (70MG/2800IU Tableta) - Informace o předepisování


 

Adrovance - dávkování, užívání, vedlejší účinky, informace o léku


Generikum: alendronic acid and colecalciferol
Účinná látka: Trihydrát natrium-alendronátu
Alternativy: Alendronic acid/ vitamin d3 teva, Alendronic acid/vitamin d3 accord, Alendronic acid/vitamin d3 aurovitas, Alendronic acid/vitamin d3 mylan, Alendronic acid/vitamin d3 sandoz, Fosavance, Vantavo
ATC skupina: M05BB03 - alendronic acid and colecalciferol
Obsah účinných látek: 70MG/2800IU, 70MG/5600IU
Formy: Tableta
Balení: Blistr
Obsah balení: |2|
Způsob podání: prodej na lékařský předpis


Adrovance složení

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tabletyJedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg a colecalciferolum Pomocné látky se známým účinkemJedna tableta obsahuje 62 mg laktózy ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tabletyJedna tableta obsahuje acidum alendronicum 70 mg a colecalciferolum Pomocné látky se známým účinkemJedna tableta obsahuje 63 mg laktózy Úplný seznam pomocných látek viz bod 6.1. Tableta ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tabletyTablety ve tvaru modifikované tobolky, bílé až téměř bílé barvy, se siluetou kosti na jedné straně a číslem “710” na druhé straně. ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tabletyTablety ve tvaru modifikovaného čtyřúhelníku, bílé až téměř bílé barvy, se siluetou kosti na jedné straně a číslem “270” na druhé straně....více

Adrovance Dávkování a způsob podání

Dávkování Doporučená dávka je jedna tableta jednou týdně. Pacientky je nutno poučit, že v případě, že vynechají dávku přípravku ADROVANCE, musí užít jednu tabletu ráno poté, co si vzpomenou. Nesmějí užívat dvě tablety ve stejný den, ale musí opět užívat jednu tabletu jednou týdně v původně zvolený den. Kvůli povaze chorobného procesu v rámci osteoporózy je přípravek ADROVANCE...více

Adrovance Kontraindikace

- Hypersenzitivita na léčivé látky nebo na kteroukoli pomocnou látku uvedenou v bodě 6.1. - Abnormality jícnu a další faktory, které zpomalují jeho vyprazdňování, jako je striktura nebo achalazie. - Neschopnost stát nebo sedět vzpřímeně alespoň 30 minut. - Hypokalcemie....více

Adrovance Indikace, na co je lék

Přípravek ADROVANCE je indikován k léčbě postmenopauzální osteoporózy u žen s rizikem nedostatku vitaminu D. Snižuje riziko fraktur obratlů a proximálního...více

Adrovance Interakce

AlendronátJe pravděpodobné, že absorpce alendronátu je zhoršena podáním společně s jídlem a nápoji minerální vodyProto musí pacientky po užití alendronátu počkat alespoň 30 minut před tím, než perorálně užijí nějaký další přípravek Jelikož užívání nesteroidních antirevmatik je spojeno s drážděním gastrointestinálního traktu, je při jejich současném podávání s alendronátem...více

Adrovance Pro děti, pediatrická populace

Bezpečnost a účinnost přípravku ADROVANCE u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Děti mladší 18 let nesmějí tento přípravek užívat, protože pro kombinaci kyselina alendronová/cholekalciferol nejsou k dispozici žádné údaje. V současnosti dostupné údaje pro kyselinu alendronovou u pediatrické populace jsou popsány v bodě 5.1. Způsob podání Perorální podání. K zajištění dostatečného...více

Adrovance Fertilita, těhotenství a kojení

Přípravek ADROVANCE je určen pouze pro použití u žen po menopauze, a proto se nesmí užívat během těhotenství nebo u kojících žen. TěhotenstvíÚdaje o podávání alendronátu těhotným ženám jsou omezené nebo nejsou k dispozici. Studie na zvířatech prokázaly reprodukční toxicitu. Alendronát podávaný březím potkaním samicím vyvolával dystokii v souvislosti s hypokalcemií hyperkalcemii a...více

Adrovance Užívání po expiraci, upozornění a varování

Alendronát Nežádoucí účinky v horní části gastrointestinálního traktuAlendronát může způsobit lokální podráždění sliznice horní části gastrointestinálního traktu. Vzhledem k možnosti zhoršení základního onemocnění je opatrnost nutná v případech, kdy se alendronát podává pacientkám s aktivními poruchami funkce horní části gastrointestinálního traktu, jako je dysfagie, onemocnění...více

Adrovance Schopnost řízení vozidel

Přípravek ADROVANCE nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Pacientky mohou být postiženy určitými nežádoucími účinky silná bolest kostí, svalů nebo kloubů obsluhovat...více

Adrovance Vedlejší a nežádoucí účinky

Souhrn bezpečnostního profiluNejčastěji hlášenými nežádoucími účinky jsou nežádoucí účinky v horní části gastrointestinálního traktu, včetně bolestí břicha, dyspepsie, jícnových vředů, dysfagie, nadýmání břicha a regurgitace kyselého obsahu žaludku Tabulkový seznam nežádoucích účinkůNásledující nežádoucí účinky byly hlášeny v klinických studiích s alendronátem a/nebo...více

Adrovance Předávkování

Alendronát Symptomy Výsledkem předávkování při perorálním podání může být hypokalcemie, hypofosfatemie a nežádoucí účinky na horní část gastrointestinálního traktu, jako je žaludeční nevolnost, pyróza, ezofagitida, gastritida nebo tvorba vředů. LéčbaOhledně léčby předávkování alendronátem nejsou k dispozici žádné konkrétní informace. V případě předávkování přípravkem...více

Adrovance Farmakodynamické vlastnosti

Farmakoterapeutická skupina: léčivé přípravky k léčbě kostních chorob, bisfosfonáty, kombinace, ATC kód: M05BB Mechanismus účinku AlendronátNatrium-alendronát je bisfosfonát, který zabraňuje resorpci kosti osteoklasty bez přímého účinku na tvorbu kosti. Preklinické studie prokázaly preferenční lokalizaci alendronátu na místa aktivní resorpce. Aktivita osteoklastů je inhibována, ale shromažďování...více

Adrovance Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

Alendronát AbsorpceVe srovnání s referenční intravenózní dávkou činila biologická dostupnost alendronátu u žen, podaného perorálně v dávce 5–70 mg na lačno 2 hodiny před standardizovanou snídaní, 0,64 % získané hodnoty. Biologická dostupnost se podobně snížila odhadem na 0,46 %, pokud se alendronát podal hodinu před standardizovanou snídaní, a na 0,39 % při jeho podání půl hodiny před...více

Adrovance Bezpečnost (v těhotenství)

Požadavky pro předkládání PSUR pro tento léčivý přípravek jsou uvedeny v seznamu referenčních dat Unie jsou zveřejněny na evropském webovém portálu pro léčivé přípravky. D. PODMÍNKY NEBO OMEZENÍ S OHLEDEM NA BEZPEČNÉ A ÚČINNÉ POUŽÍVÁNÍ LÉČIVÉHO PŘÍPRAVKU • Plán řízení rizik Držitel rozhodnutí o registraci farmakovigilance podrobně popsané ve schváleném RMP uvedeném v modulu...více

Adrovance Farmaceutické údaje o léku

6.1 Seznam pomocných látek Mikrokrystalická celulóza LaktózaStřední nasycené triacylglyceroly ŽelatinaSodná sůl kroskarmelózy SacharózaKoloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát Butylhydroxytoluen Modifikovaný kukuřičný škrob Hlinitokřemičitan sodný 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 18 měsíců. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním...více

Adrovance Obalová informace

6.1 Seznam pomocných látek Mikrokrystalická celulóza LaktózaStřední nasycené triacylglyceroly ŽelatinaSodná sůl kroskarmelózy SacharózaKoloidní bezvodý oxid křemičitýMagnesium-stearát Butylhydroxytoluen Modifikovaný kukuřičný škrob Hlinitokřemičitan sodný 6.2 Inkompatibility Neuplatňuje se. 6.3 Doba použitelnosti 18 měsíců. 6.4 Zvláštní opatření pro uchovávání Uchovávejte v původním...více

Adrovance Balení a cena

...více

Adrovance Souhrn údajů

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop