Adrovance Dávkování a způsob podání


Dávkování

Doporučená dávka je jedna tableta jednou týdně.

Pacientky je nutno poučit, že v případě, že vynechají dávku přípravku ADROVANCE, musí užít jednu
tabletu ráno poté, co si vzpomenou. Nesmějí užívat dvě tablety ve stejný den, ale musí opět užívat
jednu tabletu jednou týdně v původně zvolený den.

Kvůli povaze chorobného procesu v rámci osteoporózy je přípravek ADROVANCE určen
k dlouhodobému užívání. Optimální trvání léčby osteoporózy bisfosfonáty nebylo stanoveno. Potřeba
trvající léčby musí být na individuální úrovni pravidelně revidována na základě přínosů a
potenciálních rizik přípravku ADROVANCE, zejména po 5 nebo více letech podávání.

Je-li příjem vápníku v potravě neadekvátní, pak by pacientky měly dostávat doplňkově kalcium
příjmu vitaminu D z vitaminových a potravinových doplňků.

ADROVANCE 70 mg/2 800 IU tablety
Ekvivalence 2 800 IU vitaminu D3 jednou týdně v přípravku ADROVANCE k dennímu dávkování
vitaminu D 400 IU nebyla hodnocena.

ADROVANCE 70 mg/5 600 IU tablety
Ekvivalence 5 600 IU vitaminu D3 jednou týdně v přípravku ADROVANCE k dennímu dávkování
vitaminu D 800 IU nebyla hodnocena.

Starší osoby
V klinických studiích nebyl zjištěn žádný rozdíl v účinnosti ani profilu bezpečnosti alendronátu
v závislosti na věku. Proto není nutno dávkování u starších osob nijak upravovat.

Porucha funkce ledvin
Přípravek ADROVANCE se u pacientek s poruchou funkce ledvin, kde hodnota clearance kreatininu
je nižší než 35 ml/min, kvůli nedostatku zkušeností nedoporučuje. U pacientek s clearance kreatininu
vyšší než 35 ml/min není nutno dávkování nijak upravovat.

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku ADROVANCE u dětí mladších 18 let nebyla stanovena. Děti mladší
18 let nesmějí tento přípravek užívat, protože pro kombinaci kyselina alendronová/cholekalciferol
nejsou k dispozici žádné údaje. V současnosti dostupné údaje pro kyselinu alendronovou u pediatrické
populace jsou popsány v bodě 5.1.

Způsob podání

Perorální podání.

K zajištění dostatečného vstřebávání alendronátu:

Přípravek ADROVANCE je nutno užívat pouze s vodou před prvním jídlem, nápojem nebo léčivým přípravkem daného dne a vitaminůalendronátu snížit
Následující pokyny musí být přesně dodržovány, aby se minimalizovalo riziko podráždění jícnu
a s tím spojených nežádoucích účinků
• Přípravek ADROVANCE se musí užívat až poté, co pacientka vstane, a je nutno jej zapít plnou
sklenicí vody
• Pacientky mají polykat tablety přípravku ADROVANCE pouze celé. Pacientky nesmějí tabletu
drtit ani žvýkat nebo nechat rozpustit v ústech vzhledem k možnosti orofaryngeální ulcerace.

• Pacientky si nesmějí po užití přípravku ADROVANCE lehnout po dobu alespoň 30 minut a
dokud nepožijí první jídlo dne.

• Přípravek ADROVANCE se nesmí užívat před spaním nebo předtím, než pacientka ráno vstane.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop