Circadin Dávkování a způsob podání


Dávkování

Doporučená dávka je 2 mg jednou denně po jídle, 1 až 2 hodiny před ulehnutím na lůžko. Tato dávka
může být dále užívána až po dobu třinácti týdnů.

Pediatrická populace
Bezpečnost a účinnost přípravku Circadin u dětí ve věku od 0 do 18 let nebyly stanoveny.
Pro podávání této populaci mohou být vhodnější jiné lékové formy/síly. Dostupné údaje jsou popsány
v bodě 5.1.

Renální poškození
Vliv renálního poškození jakéhokoliv stupně na farmakokinetiku melatoninu nebyl studován. Při
podávání melatoninu takovým pacientům je zapotřebí zachovávat opatrnost.

Porucha funkce jater
S užitím přípravku Circadin u pacientů s poškozením jater nejsou žádné zkušenosti. Publikované údaje
prokazují významné zvýšení hladin endogenního melatoninu během denních hodin v důsledku
sníženého odbourávání u pacientů s poruchou funkce jater. Circadin se tedy nedoporučuje podávat
pacientům s poškozením jater.

Způsob podání

Perorální podání. Tablety se polykají celé, aby se zachovalo prodloužené uvolňování. Ke snadnějšímu
polykání nepoužívejte drcení ani žvýkání.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop