Cinryze Dávkování a způsob podání

Terapii přípravkem Cinryze je nutno zahájit pod dohledem lékaře se zkušenostmi spéčí o pacienty
shereditárním angioedémem Dávkování
Dospělí
Léčba atak angioedému
1000IU přípravku Cinryze při první známce nástupu ataky angioedému.
Druhou dávku 1000IU lze podat, jestliže odpověď pacienta po 60minutách nebyla dostatečná.
U pacientů, kteří trpí laryngálními atakami, nebo pokud se započetí léčby opozdí, je možné
podat druhou dávku dříve než za 60 minut.
Rutinní prevence atak angioedému
Pro rutinní prevenci atak angioedému se doporučuje počáteční dávka 1000IU přípravku
Cinryze každé 3 až 4 dny. Interval dávkování může být nutné upravit podle individuální
odpovědi. Další potřebu pravidelné profylaxe přípravkem Cinryze je nutno posuzovat
pravidelně.
Prevence atak angioedému před zákrokem
1000IU přípravku Cinryze během 24 hodin před lékařským, stomatologickým nebo
chirurgickým zákrokem.
Pediatrická populace
Dospívající
Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u dospívajících ve věku 12až 17let je dávka
stejná jako u dospělých.
Děti
Bezpečnost a účinnost přípravku Cinryze u dětí mladších než 2 roky nebyla stanovena. Údaje
podporující doporučené dávkování u dětí mladších než 6 let jsou velmi omezené. V současnosti
dostupné údaje jsou uvedeny vbodě 4.8, 5.1 a 5.2.
Léčba atak angioedémuPrevence atak
angioedému před

zákrokem
Rutinní prevence atak
angioedému

až 11 let, >25kg:
1000IU přípravku Cinryze při
prvních známkách vzniku akutní
ataky.
Druhá dávka 1000IU se může podat v
případě, že pacient nereagoval
adekvátně po 60 minutách.
až 11 let, 10-25kg:
500IU přípravku Cinryze při první
známce vzniku akutní ataky.
Druhá dávka 500 IU se může podat v
případě,že pacient nereagoval
adekvátně po 60 minutách.
až 11 let, >25kg:
1000IU přípravku
Cinryze během 24 hodin
před interním, zubním

nebo chirurgickým
zákrokem.
až 11 let, 10-25kg:
500IU přípravku Cinryze
během 24 hodin před
interním, zubním nebo
chirurgickým zákrokem.
až 11 let:
500IU přípravku Cinryze
každé 3 až 4 dny je
doporučená počáteční dávka
pro rutinní prevenci proti
atakám angioedému.
Dávkovací interval a dávku
může být nutné upravit dle

individuální odpovědi.
Trvající potřeba pro
pravidelnou profylaxi

přípravkem Cinryze by se
měla pravidelně kontrolovat.
Starší pacienti
Žádné zvláštní výzkumy nebyly provedeny. Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u
starších pacientů ve věku 65 let nebo starších je dávka stejná jako udospělých.
Porucha funkce ledvin nebo jate
Žádné zvláštní výzkumy nebyly provedeny. Pro léčbu, rutinní prevenci a prevenci před zákrokem u
pacientů sporuchou ledvin nebo jater je dávka stejná jako u dospělých.
Způsob podání
Pouze intravenózní podání.
Rekonstituovaný přípravek se podává intravenózní injekcí rychlostí 1ml za minutu.
Návod krekonstituci tohoto léčivého přípravku před jeho podáním je uveden vbodě 6.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop