Cinryze Poločas rozpadu, Farmakokinetické vlastnosti

U pacientů snesymptomatickým HAE byla provedena randomizovaná, otevřená farmakokinetická
studie paralelních skupin spřípravkem Cinryze. Pacienti dostali buď jednorázovou intravenózní dávku
1000jednotek1000jednotekzúdajů o koncentraci korigovaných vzhledem kvýchozí hodnotě, jsou uvedeny vtabulce Tabulka 2.Průměrné farmakokinetické parametry funkční C1 antiesterasy po podání
přípravku Cinryze
Parametry
Jednotlivá dávka
Dvojitá dávka
následovaná po 60 minutách

druhou 1000jednotkovou
dávkou)
Cvýchozívýchozí hodnotě 0,37 ± 0,15 k výchozí hodnotě 24,5 ± 19,1 *Historicky přiřazené hodnoty účinnosti jsou vyjádřeny vjednotkách standardu.
Po intravenózním podání jednotlivé dávky přípravku Cinryze pacientům sHAE se vprůběhu 1 až hodin sérová koncentrace funkční C1 antiesterasy zdvojnásobila. Maximální koncentrace vséru a plocha pod křivkou závislosti sérové koncentrace na čase kdvojité dávce, přestože zvýšení nebylo úměrné dávce. Průměrný poločas eliminace funkční Cantiesterasy po podání přípravku Cinryze byl 56 hodin u jednotlivé dávky a 62 hodin u dvojité dávky.
Jelikož je C1 antiesterasa endogenní protein lidské plazmy, nepodléhá metabolizaci izoenzymy
cytochromu P450, exkreci ani farmakokinetickým mezilékovým interakcím, které vykazují mnohé
sloučeniny o nízké molekulární hmotnosti. Očekávaným výsledkem metabolismu glykoproteinu je
jeho degradace na malé peptidy a jednotlivé aminokyseliny. Vzhledem ktomu se neočekává, že by
farmakokinetika a exkrece přípravku Cinryze byly narušeny ledvinovou nebo jaterní poruchou.
Pediatrická populace
Aktivita funkční C1 antiesterasy byla měřena u dětí ve dvou otevřených studiích Průměrné zvýšení aktivity funkční C1 antiesterasy oproti výchozí hodnotě měřené 1 hodinu po podání
dávky u dětí ve věku 2 až <18let bylo vrozmezí od 20% do 88% ve studii LEVP2006-1 od 22% do 46% ve studii LEVP2006-4 u dospělých. Dvě další studie hodnotily plasmatické hladiny u dětí Ve studii 0624-203 byl plasmatický antigen C1 INH a funkční aktivita C1 INH u 9pacientů dosažen
po jedné i.v. dávce 500jednotekzákladě tělesné hmotnosti aktivity C1 INH nad výchozí hodnoty po 1 hodině a 24 hodinách po dávce.
Ve studii 0624-301 byl měřen plasmatický antigen C1 INH a funkční aktivita C1 INH u 6pacientů
před dávkou a 1 hodinu po i.v. podání dvou dávek přípravku Cinryze a1000jednotekkrelevantním plazmatickým hladinám C1 INH a funkční aktivitou C1 INH.
Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
275 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
1 290 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
125 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
619 Kč
 
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
269 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
229 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop