Cinqaero Interakce


S reslizumabem nebyly provedeny žádné formální klinické studie interakcí. Údaje in vitro naznačují,
že není pravděpodobné, že by IL-5 a reslizumab ovliňovaly aktivitu CYP1A2, 3A4 nebo 2B6. Na
základě vlastností reslizumabu se interakce neočekávají . Výsledky farmakokinetické analýzy populací
potvrzují, že současné použití buď leukotrienových antagonistů nebo systémových kortikosteroidů
neovlivňuje farmakokinetiku reslizumabu
Reslizumab nebyl studován u pacientů současně užívajících jiné imunosupresivní léčivé přípravky než
perorální kortikosteroidy reslizumabu u těchto pacientů neznámý.

Reslizumab nebyl studován u pacientů, kterým byly podány živé vakcíny. Nejsou k dispozici žádné
údaje o sekundárním přenosu infekce z osob, kterým byly podány živé vakcíny, na pacienty užívající
reslizumab, ani o odpovědi pacientů užívajících reslizumab po provedení nové imunizace.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop