Cinqaero Užívání po expiraci, upozornění a varování


Reslizumab se nemá používat k léčbě akutních exacerbací astmatu.

Během léčby se mohou vyskytovat příznaky související s astmatem nebo exacerbace. Pacientům je
nutno sdělit, aby vyhledali lékařskou pomoc v případě, že je astma nadále nezvládnuté nebo se po
zahájení léčby zhorší.

Sledovatelnost

Aby se zlepšila sledovatelnost biologických léčivých přípravků, má se přehledně zaznamenat název
podaného přípravku a číslo šarže.

Hypersenzitivita a reakce v místě aplikace

V souvislosti s podáváním reslizumabu byly hlášeny akutní systémové reakce, včetně anafylaktické
reakce dokončení. Během podávání reslizumabu a po odpovídající dobu po jeho podání pacienti mají být
sledováni. Pokud dojde k anafylaktické reakci, podávání reslizumabu musí být okamžitě zastaveno
a musí být zahájena vhodná léčba; podávání reslizumabu musí být trvale ukončeno
Infekce parazity
Eozinofily mohou být součástí imunologické odpovědi na některé helmintické infekce. Pacienti s již
existující helmintickou infekcí musí být přeléčeni ještě před zahájením léčby reslizumabem. Pokud
budou pacienti infikováni během léčby reslizumabem a nezareagují na léčbu antihelmintiky, je třeba
zvážit dočasné přerušení léčby.

Obsah sodíku

Tento léčivý přípravek obsahuje 4,6 mg sodíku v jedné 10ml injekční lahvičce v jedné 2,5ml injekční lahvičcepříjmu sodíku potravou podle WHO pro dospělého, který činí 2 g sodíku.

Ostatní nejvíce nakupují
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
499 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
15 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
435 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
309 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
155 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
39 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
99 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
85 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
145 Kč
 
Skladem | Doprava od 79 Kč
305 Kč

O projektu

Volně dostupný nekomerční projekt za účelem laického srovnání léčiv na úrovni interakcí, vedlejších účinků, stejně jako cen léčiv a jejich a alternativ

Více informací

  • Worldwide Drugs Aggregator projects
  • Email:
  • Eshop