Lorista h


Search results for Lorista h

Side effects: Lorista 50 & Bisoprolol mylan & Rytmonorm & Rosucard & Detralex


Side effects Lorista 50 a Bisoprolol mylan . Side effects Lorista 50 a Rytmonorm . Side effects Lorista 50 a Rosucard . Side effects Lorista 50 a Detralex .......

Tags: Side effects Lorista, Lorista 50 & Bisoprolol mylan & Rytmonorm & Rosucard & Detralex, Lorista h

Drug combination: Lorista 50 & Bisoprolol mylan & Rytmonorm & Rosucard & Detralex


Lorista 50 & Bisoprolol mylan .The risk or severity of adverse effects can be increased when Bisoprolol is combined with Losartan. Lorista 50 & Rosucard .The metabolism of Rosuvastatin can be decreased when combined with Losartan. Bisoprolol mylan & Rytmonorm .The serum concentration of ........

Tags: Drug combination Lorista, Lorista 50 & Bisoprolol mylan & Rytmonorm & Rosucard & Detralex, Lorista h


Drug combination: Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50


Betaloc zok & Lorista 50 . Rosucard & Lorista 50 . Lorista 50 & Bisoprolol mylan .The risk or severity of adverse effects can be increased when Bisoprolol is combined with Losartan. Lorista 50 & Rosucard .The metabolism of ........

Tags: Drug combination Betaloc, Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50, Lorista h

Side effects: Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair


Side effects Combair a Lorista 50 . Side effects Lorista 50 a Xyzal . Side effects Lorista 50 a Euthyrox . Side effects Lorista 50 a Ventolin inhaler n . Side effects Lorista 50 a Atrovent n .
Tags: Side effects Combair, Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair, Lorista h

Drug combination: Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50 & Rosumop


Betaloc zok & Lorista 50 . Rosucard & Lorista 50 . Lorista 50 & Bisoprolol mylan .The risk or severity of adverse effects can be increased when Bisoprolol is combined with Losartan. Lorista 50 & Rosucard .The metabolism of ........

Tags: Drug combination Betaloc, Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50 & Rosumop, Lorista h

Drug combination: Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair


Lorista 50 & Singulair .The metabolism of Montelukast can be decreased when combined with Losartan. Food interactions and other recommendationsCombair: No food effects were found when given with beclomethasone dipropionate. Lorista 50: Take without regard to meals. Take at same time each ........

Tags: Drug combination Combair, Combair & Lorista 50 & Xyzal & Euthyrox & Ventolin inhaler n & Atrovent n & Singulair, Lorista h

Side effects: Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50 & Rosumop


Side effects Betaloc zok a Lorista 50 . Side effects Detralex a Lorista 50 . Side effects Rosucard a Lorista 50 . Side effects Lorista 50 a Rosumop . Lorista 50 & Singulair .The metabolism of Montelukast ........

Tags: Side effects Betaloc, Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50 & Rosumop, Lorista h

Side effects: Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50


Side effects Betaloc zok a Lorista 50 . Side effects Detralex a Lorista 50 . Side effects Rosucard a Lorista 50 . Lorista 50 & Singulair .The metabolism of Montelukast can be decreased when combined with Losartan. Food interactions ........

Tags: Side effects Betaloc, Betaloc zok & Detralex & Rosucard & Lorista 50, Lorista h

Theracap 131


Theracap131 Vám nesmí být podán: • jestliže jste alergický( na Theracap131 nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste-li těhotná nebo máte podezření na těhotenství. k diagnostickým účelům ( k rozpoznání onemocnění) jestliže nejste schopný( normálně polykat. pokud máte zažívací nebo žaludeční potíže. pokud je možné, že máte zpomalený průchod stravy střevní cestou ( sníženou pohyblivost trávicího traktu) Upozornění a opatřeníPřed podáním přípravku Theracap131 se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny v případě, • že osoba, které bude tento léčivý přípravek podán, je dítě nebo dospívající, • že Vám vynechala poslední perioda, • že kojíte, • že máte problémy s ledvinami, • že máte dietu s nízkým obsahem sodíku. U starších pacientů, kterým byla odstraněna štítná žláza, byly pozorovány nízké hodnoty sodíku v krvi. Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu je nejvyšší u žen a u pacientů užívajících léky zvyšující množství vody a sodíku, které je vylučováno močí ( léky na odvodnění, jako například hydrochlorothiazid) Pokud patříte do některé z těchto skupin, Váš lékař může provádět pravidelné krevní testy za účelem kontroly .....

Tags: Theracap 131, Lorista h

Sodium iodide (i123) injection


Používat Nepoužívejte přípravek Sodium Iodide ( I123) Injection jestliže jste alergický( na jodid sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) Upozornění a opatření 2 / 5Před použitím přípravku Sodium Iodide ( I123) Injection se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny. Přípravek Sodium Iodide ( I123) Injection je podáván odborníkem, který je odpovědný za zajištění všech opatření, které s podáním přípravku souvisejí. Další léčivé přípravky a přípravek Sodium Iodide ( I123) Injection Informujte svého lékaře nukleární medicíny o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( a), nebo které možná budete užívat. Váš lékař může před vyšetřením doporučit přerušení podávání následujících léků: a) léky ke snížení funkce štítné žlázy např. propylthiouracil, metimazol − chloristan b) salicyláty: léky ke snížení bolesti, horečky nebo zánětů, např. kyselina acetylsalicylová c) kortison: lék používaný ke snížení zánětů či pro prevenci odhojení transplantovaných orgánů d) nitroprusid sodný: lék pro snížení vysokého krevního tlaku, používaný také během operací e) sulfobromoftalein sodný: lék .....

Tags: Sodium iodide (i123), (i123) injection, Lorista h

Sodium iodide (131i) injection


Sodium Iodide ( I) Injection Vám nesmí být podán: • jestliže jste alergický( na jodid sodný nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste-li těhotná nebo máte podezření na těhotenství. pro zobrazení nezhoubných nádorů štítné žlázy. jestliže nejste schopný( normálně polykat. pokud máte zažívací nebo žaludeční potíže. pokud je možné, že máte zpomalený průchod stravy střevní cestou ( sníženou pohyblivost trávicího traktu) Pokud si nejste jistý( zda se Vás něco z výše uvedeného týká, sdělte to před podáním přípravku Sodium Iodide ( I) Injection Vašemu lékaři nukleární medicíny. Upozornění a opatřeníPřed podáním přípravku Sodium Iodide ( I) Injection se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny v případě, • že osoba, které bude tento léčivý přípravek podán, je dítě nebo dospívající, • že Vám vynechala poslední perioda, • že kojíte, • že máte problémy s ledvinami, • že máte dietu s nízkým obsahem sodíku. U starších pacientů, kterým byla odstraněna štítná žláza, byly pozorovány nízké hodnoty sodíku v krvi. Pravděpodobnost výskytu tohoto jevu je nejvyšší u žen a u pacientů užívajících léky zvyšující množství vody a sodíku, které je .....

Tags: Sodium iodide (131i), (131i) injection, Lorista h

Natriumjodid (131i) diagnostikkapseln


Podán Natriumjodid ( I) Diagnostikkapseln Vám nesmí být podán: • jestliže jste alergický( na Natriumjodid ( I) Diagnostikkapseln nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku ( uvedenou v bodě 6) jste-li těhotná nebo máte podezření na těhotenství. jestliže nejste schopný( normálně polykat. pokud máte zažívací nebo žaludeční potíže. pokud je možné, že máte zpomalený průchod stravy střevní cestou ( sníženou pohyblivost trávicího traktu) Upozornění a opatřeníPřed podáním přípravku Natriumjodid ( I) Diagnostikkapseln se poraďte se svým lékařem nukleární medicíny v případě, • že osoba, které bude tento léčivý přípravek podán, je dítě nebo dospívající, • že Vám vynechala poslední perioda, • že kojíte, • že máte problémy s ledvinami, • že máte dietu s nízkým obsahem sodíku. Před podáním přípravku Natriumjodid ( I) Diagnostikkapseln byste měl( a): • pít hodně vody před začátkem vyšetření, aby bylo zajištěno co možná nejčastější vyprazdňování v prvních hodinách po jeho ukončení. Děti a dospívajícíPokud jste mladší 18 let, promluvte si se svým lékařem nukleární medicíny. Další léčivé přípravky a Natriumjodid ( I) Diagnostikkapseln Informujte svého lékaře .....

Tags: Natriumjodid (131i) diagnostikkapseln, Lorista h

Lorista h


Neužívejte přípravek Lorista H: - jestliže jste alergický( na losartan a/nebo hydrochlorothiazid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); - pokud jste těhotná déle než 3 měsíce (Je však lépe neužívat přípravek Lorista H ani na počátku těhotenství – viz bod „Těhotenství a kojení“. Upozornění a opatřeníPřed užitím přípravku Lorista H se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Viz také informace v bodě: „Neužívejte přípravek Lorista H“. Užívání přípravku Lorista H se na počátku těhotenství nedoporučuje. Ve druhé a třetí třetině těhotenství se přípravek Lorista H nesmí užívat, protože by mohl způsobit závažné poškození plodu ( Další léčivé přípravky a přípravek Lorista HInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( jako je hydrochlorothiazid obsažený v přípravku Lorista H, mohou interagovat s jinými léčivými přípravky. Přípravky obsahující lithium nemají být s přípravkem
Tags: Lorista h, Lorista h

Lorista 50


Neužívejte přípravek Lorista: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Lorista se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. než začnete přípravek Lorista užívat, informoval( jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 „Neužívejte přípravek Lorista“ a 3 „Dávkování u zvláštních skupin pacientů“) Další léčivé přípravky a přípravek LoristaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( pokud během léčby přípravkem Lorista užíváte následující léky: - jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Lorista“ a „Upozornění a opatření“) Přípravek Lorista s jídlem a pitímPřípravek Lorista lze užívat s jídlem nebo bez jídla. poraďte se se svým lékařem nebo .....

Tags: Lorista 50, Lorista h

Lorista 25


Neužívejte přípravek Lorista: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Lorista se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. než začnete přípravek Lorista užívat, informoval( jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 „Neužívejte přípravek Lorista“ a 3 „Dávkování u zvláštních skupin pacientů“) Další léčivé přípravky a přípravek LoristaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( pokud během léčby přípravkem Lorista užíváte následující léky: - jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Lorista“ a „Upozornění a opatření“) Přípravek Lorista s jídlem a pitímPřípravek Lorista lze užívat s jídlem nebo bez jídla. poraďte se se svým lékařem nebo .....

Tags: Lorista 25, Lorista h

Lorista 12,5


Neužívejte přípravek Lorista: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Lorista se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. než začnete přípravek Lorista užívat, informoval( jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 „Neužívejte přípravek Lorista“ a 3 „Dávkování u zvláštních skupin pacientů“) Další léčivé přípravky a přípravek LoristaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( pokud během léčby přípravkem Lorista užíváte následující léky: - jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Lorista“ a „Upozornění a opatření“) Přípravek Lorista s jídlem a pitímPřípravek Lorista lze užívat s jídlem nebo bez jídla. poraďte se se svým lékařem nebo .....

Tags: Lorista 12,5, Lorista h

Lorista 100


Neužívejte přípravek Lorista: - jestliže jste alergický( Upozornění a opatření Před užitím přípravku Lorista se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. než začnete přípravek Lorista užívat, informoval( jestliže máte narušené funkce jater (viz body 2 „Neužívejte přípravek Lorista“ a 3 „Dávkování u zvláštních skupin pacientů“) Další léčivé přípravky a přípravek LoristaInformujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval( pokud během léčby přípravkem Lorista užíváte následující léky: - jiné léky snižující krevní tlak, protože ty mohou Váš krevní tlak dodatečně snížit. aby Váš lékař změnil Vaši dávku a/nebo udělal jiná opatření: Pokud užíváte inhibitory ACE nebo aliskiren (viz také informace v bodě „Neužívejte přípravek Lorista“ a „Upozornění a opatření“) Přípravek Lorista s jídlem a pitímPřípravek Lorista lze užívat s jídlem nebo bez jídla. poraďte se se svým lékařem nebo .....

Tags: Lorista 100, Lorista h

Read about Lorista H. To make it easier to search for topic: Lorista h, we have prepared a list of links for search terms: Lorista H. You can find a comparison of interactions, drug descriptions and other articles about topic: Lorista H.

About project

A freely available non-commercial project for the purpose of laic drug comparisons at the level of interactions, side effects as well as drug prices and their alternatives

More info